CENNIK

Przy typowych pracach instalacyjnych i pomiarowych stosujemy cenniki SEKOCENBUD z możliwością negocjacji cen.

Roboty kosztorysujemy również  w programie ” ZUZIA”

Stosujemy materiały własne w cenach hurtowych lub materiały powierzone.

Przy pracach nietypowych wykonujemy kalkulację własną.