NASZE USŁUGI

INSTALACJE ELEKTRYCZNE

 1. instalacje elektryczne przemysłowe
 2. instalacje elektryczne mieszkania, domy
 3. instalacje odgromowe
 4. roboty kablowe
 5. instalacje niskoprądowe

PRZEGLĄDY INSTALCJI ELEKTRYCZNYCH-POMIARY

 1. okresowe przeglądy jednoroczne i pięcioletnie instalacji elektrycznych
 2. przeglądy odbiorcze instalacji elektrycznych
 3. pomiary ochrony przeciwporażeniowej,
  • szybkie wyłączanie
  • uziemienia
  • wyłaczniki różnicowo-prądowe
  • testy sieci IT
  • połączenia wyrównawcze
 4. pomiary instalacji odgromowej
 5. pomiary oświetlenia
 6. pomiary silników, transformatorów

 PREFABRYKACJA ROZDZIELNI ELEKTRYCZNYCH

 • wykonujemy na zamówienie rozdzielnie elektryczne wg dostarczonego projektu
 • rozdzielnie wg Państwa wymagań na zasadzie zaprojektowania i wykonania

USŁUGI  ELEKTRYCZNE DLA FIRM WIERTNICZYCH

Jako że firmę utworzyli pracownicy „Poszukiwania Nafty i Gazu Kraków”to od początku istnienia firmy wykonujemy prace elektryczne dla firm wiertniczych;

 • zasilania urządzeń wiertniczych w energię elektryczną z sieci nn i SN
 • roboty elektryczne przy montażu urządzeń wiertniczych
 • roboty remontowe elektryczne urządzeń wiertniczych
 • prefabrykacja rozdzielni elektrycznych
 • dostawa urządzeń przeciwwybuchowych
 • pomiary elektryczne
 • przygotowanie dokumentacji elektrycznej zgodnie z aktualnymi przepisami, normami i wymaganiami Urzędu Górniczego